Supervizare profesionala

SUPERVIZAREA ÎN PSIHOTERAPIA COGNITIV COMPORTAMENTALĂ

Supervizarea profesională este considerată ca fiind esențială în formarea inițială a terapeuţilor, în vederea obţinerii unui nivel ridicat de calitate în practica profesională ulterioară.

Supervizarea facilitează dezvoltarea profesională a supervizatului şi are ca scop îmbunătăţirea rezultatelor în lucrul cu clienţii, prin promovarea unei practici științifice și informate.

Supervizarea încurajează autoeficacitatea şi dă siguranţa că exercitarea profesiei este realizată într-o manieră competentă de către persoana supervizată, fiind respectate standardele etice, cerințele legale și practicile profesionale.

Pentru specialitatea psihoterapie cognitiv comportamentală, durata minimă a supervizării obligatorii pentru atestarea autonomiei profesionale este de 150 de ore (desfăşurate pe parcursul a minimum doi ani).

Pentru psihologii care dețin deja un atestat de liberă practică autonomă într-o specialitate din acelaşi domeniu larg de specializare la intrarea în supervizare în psihoterapie cognitiv comportamentală, durata obligatorie minimală a supervizării se poate reduce la jumătate – 75 ore.

În vederea atestării dreptului de liberă practică la nivel de specialist, psihologii practicanți au urmatoarele obligaţii:

În condiţiile în care, în termen de 10 ani de la atestarea la nivel de practicant în specialitatea psihoterapie cognitiv comprtamentală, psihoterapeutul nu a promovat la treapta de specialist, acestuia i se suspendă dreptul de practică de către Colegiul Psihologilor din România, urmând a relua procedura de atestare, în vederea reluării dreptului de practică și un stagiu de 100 de ore de supervizare, în vederea promovării la treapta de specialist.

Psihoterapeutul aflat sub supervizare are obligația de a respecta prevederile contractului încheiat cu psihologul supervizor, precum și ale standardelor etice ale profesiei, ale reglementărilor generale în vigoare privind derularea activității profesionale. De asemenea, supervizatul va depune toate eforturile pentru a înțelege rolul şi scopul supervizării și va răspunde cu promptitudine la solicitările profesionale ale supervizorului. Menține confidențialitatea atunci când împărtășește experiențele clienţilor şi înţelege, în acelaşi timp, impactul negativ al propriilor prejudecăţi, interpretări personale şi biasări culturale, lucrând în permanenţă la minimizarea acestora.

Cerere înscriere supervizare psihoterapie cognitiv-comportamentală/dezvoltare personală în psihoterapie cognitiv-comportamentală
Completarea acestui formular nu vă garantează înscrierea în grup. Formularul va fi transmis către persoană bifată și veți fi contactat pentru înscriere, în funcție de disponibilitatea formatorului/supervizorului ales.
* Campurile marcate cu un asterix (*) sunt campuri obligatorii.
ro_RO